stel dat ik zou kunnen uitleggen, in woorden bedoel ik, wat ik toen zag of voelde ...

waarom zou ik dan nog een beeld maken/what if I could explain, in words I mean, what I saw of felt, why then would I still create an image?